Firmaet er under avvikling.

Betongsaging


I både gulv og vegger i tykkelser inntil 53cm. For saging i tykkelser ut over dette benyttes vår wiresag.

Wiresaging


Av større konstruksjoner, ingen begrensinger på hverken størrelse eller tykkelse. Støysvak arbeidsoperasjon, men utfordringer på hvor store utsagde elementer kan være.

Kjerneboring


I både mur og betong i mange ulike dimensjoner med diameter fra Ø 11mm til Ø 650mm. Kjerneboring benyttes til å etablere føringsveier gjennom vegger og dekker for kabler, kanaler, rør, etc.

Riving


Av mur og betongkonstruksjoner med elektriske rivingsroboter og utkjøring med kompaktlastere. Roboten er elektrisk drevet og egner seg meget godt til innvendige arbeidsoperasjoner.

Våre samarbeidspartnere:


Vi er opptatt av til enhver tid å ha det beste produksjonsutstyret som er tilgjengelig i markedet.


I våre lokaler på Hallset har vi et eget lager og serviceverksted for vedlikehold og reparasjon av eget utstyr.

Vi har over 30 års erfaring i byggebransjen!


Våre ansatte er sertifisert innen liftkurs, varme arbeider, maskinførerbevis, praktisk opplæring i saging, bormaskiner, minilastere og rivingsroboter.

Skaget Betongsaging AS i Trondheim


Vi er et veletablert firma som har vært i denne bransjen i over 30 år.

Målet vårt har hele tiden vært å være så allsidig og fleksibel som mulig, noe som har gjort oss til ledende på markedet