Skaget Betongsaging AS - Saging og boring i betong, asfalt og fjell

Skaget Betongsaging AS i Trondheim er et veletablert firma som har vært i denne bransjen i over 30 år. Målet vårt har hele tiden
vært å være så allsidig og fleksibel som mulig, noe som har gjort oss til ledende på markedet.

Vi utfører arbeidsoppgaver som :
  • Saging i både gulv og vegger i tykkelser inntil 53 cm.
  • Kjerneboring i både mur og betong i mange ulike dimensjoner med diameter fra Ø 10 mm til Ø 650mm.
  • Wiresaging av større konstruksjoner. Den har ingen begrensninger på størrelser eller tykkelser.
  • Riving av mur og betongkonstuksjoner med elektriske rivingsroboter og utkjøring med kompaktlastere.
  • Fresing av betonggulv.