Avant kompaktlaster

Denne er gassdrevet, og dermed fri for farlige avgasser, og er spesielt godt egnet til innendørs bruk når eksos må unngås. ( bilde med skuffen opp i været)

Bobcat kompaktlaster

med skuff og meisel

Brokk 150C rivingsrobot

Denne roboten har Saks, som klipper armert betong med tykkelse opptil 40 cm, meisel, graveskuffer og fres. Roboten er elektriske drevet og egner seg meget godt til innvendige arbeidsoperasjoner