Skaget Betongsaging AS er en pålitelig og profesjonell samarbeidspartner med god erfaring i bransjen

Skaget Betongsaging AS er opptatt av til enhver tid å ha det beste produksjonsutstyret som er tilgjengelig i markedet. Med vårt moderne utstyr, av høy kvalitet, og dyktige medarbeidere, som vår viktigste ressurs, sikrer vi at du får de resultater du krever.

Målet vårt har hele tiden vært å være så allsidig og fleksibel som mulig, noe som har gjort oss til ledende på markedet.

I våre lokaler på Hallset har vi et eget lager og serviceverksted for vedlikehold og reparasjon av eget utstyr.

Hovedtyngden av arbeidsoppdrag ligger i Trondheimsregionen, men vi tar også på oss oppdrag utenbys. Våre kunder er både store og små entreprenørselskaper, offentlige organisasjoner, industri, landbruk, private gårdeiere, dvs alle typer kunder som har behov for våre tjenester.

Har du spørsmål som gjelder gjennomføring eller pris på prosjekter, så ta kontakt!

Kompetanse

Skaget Betongsaging AS har over 30 års erfaring i byggebransjen og har pr i dag 14 ansatte.

Våre ansatte i produksjon gjennomfører fortløpende kurs og opplæring som er nødvendig for alle typer arbeidsoperasjoner i vår virksomhet. Liftkurs, varme arbeider kurs, maskinførerbevis, praktisk opplæring i bruk av de forskjellige typer sager, bormaskiner, minilastere og rivingsroboter gir kompetansebevis for den enkelte medarbeider.
Navn Stilling

Mobiltelefon
Viggo Aune Daglig leder
94 87 96 75
Geir Solvang Formann
90 18 18 98

Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no