Fresing

 Med vår Brokk 150C rivingsrobot kan vi utføre fresing av betonggolv. Dette er en meget effektiv måte om en ønsker å senke en overflate som er for høy. Den har også vist seg å være meget egnet på for eksempel pre.fab hulldekke-elementer, hvor "vanlig håndholdt" utstyr kommer til kort.


Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no