Rivning

 Vi utfører rivingsoppdrag av mur- og betongkonstruksjoner. I tillegg til utstyr for golv- og veggsaging, kjerneboring og wiresaging har vi også en egen maskinpark som vi benytter til riving

Følgende maskiner benyttes til ulike rivingsoppdrag:
  • Brokk 150C rivingsrobot; denne roboten har følgende utstyr:
  1. Saks, som klipper armert betong med tykkelse opptil 40 cm
  2. Meisel
  3. Graveskuffer
  4. Fres
Roboten er elektriske drevet og egner seg meget godt til innvendige arbeidsoperasjoner.
  • Bobcat kompaktlaster med skuff og meisel.
  • Avant kompaktlaster. Denne er gassdrevet, og dermed fri for farlige avgasser, og er spesielt godt egnet til innendørs bruk når eksos må unngås.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no