Riving av altaner

Vi har revet altaner på hovedbygget på St.Olavs Hospital.
Bildet nedenfor viser hvordan rivingen kan foretas sikkert mens sykehuset er i drift.

Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no