Wiresaging

 Skaget Betongsaging AS har utført mange store oppdrag med wiresaging.
Wiresaging benyttes der hvor tradisjonelle golv-/veggsager kommer til kort med tanke på tykkelser. Ved bruk av wiresag er det ingen begrensinger på størrelser eller tykkelser som skal sages. Utfordringen er heller hvor stor de enkelte utsagde elementene kan være med tanke på håndtering ved fjerning/uttransport. Wiresaging er også en støysvak arbeidsoperasjon i motsetning til tradisjonelle betongsager. Saging med diamantwire kan også benyttes til saging i materialer som f.eks fjell og massivt stål.
 
 
 
 
 
 

Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no