Saging av betong med wiresag

Wiresaging i DORA I på nyhavna i Trondheim:

På bildene nedenfor har vi saget en utsparing for ei dør, bxh = 1,6 x 2,6 meter. Tykkelsen på veggen er 200 cm. Selv om veggen i utgangspunktet er grovt armert, er det i tillegg store stålprofiler inne i den. Med wiresaging er ikke dette noe problem. Utsparingen på bildene under ble saget i 8 biter, hver med en masse på ca 2,6 tonn.


Heimdal varmesentral på Østre Rosten:

Disse bildene viser saging og fjerning av vegg mellom ny og eksisterende avfallsbunker på forbrenningsanlegget. Hele veggen hadde en dimensjon på bxh = 10 x 25 meter. Tykkelsen var i snitt 45 cm. Bunnsnittet ble saget med wiresag pga mye skjøtarmering i tillegg til ordinær armering i veggen.

Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no