Saging av stål med wiresag

MS TRØNDERKARI ligger i tørrdokk i DORA II hos Trondheim Verft. Båten skal forlenges med 5,5 meter ved at den først deles i to og deretter får montert en ny midtseksjon.
Wire og sag blir montert og gjort klart for saging. Sagen er elektrisk drevet og selve operasjonen er meget støysvak.
Saging er godt i gang og siste etappe er den massive kjølen. Den er bygd opp av flere stålprofiler, for å få nok ballast i båten. Kjølen måler ca 600 x 600 mm.

Wiren skjærer seg gjennom alle materialene den møter. Rørene på bildet under ble også kuttet med wiren.
Kraftige sylindre benyttes til presse båten fra hverandre

Wiresaging er en meget effektiv og tidsbesparende metode ift tradisjonell kapping med vinkelkutter og skjærbrenner.

Skaget
Betongsaging AS

Postboks 3311
7427 Trondheim

Selsbakkveien 26 C

Tlf: 72 56 60 80
firmapost@skaget.no